Builth Office: 01982 551 111

Online Sale

🌟ONLINE SALE 🌟

Following last years successful online sale the Society have decided to hold another this year, with the auction coming to an end on Wednesday 25th of August.
 
If you'd like to enter this online sale please complete this online entry form including the entry fee, pictures and videos by the closing date of 11TH OF AUGUST!
 
💥 ENTRY FORM 💥
 
If you have any queries please contact the Breed Secretary on 07943 138 480 or Dafydd Davies on dafydd@farmersmarts.co.uk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

🌟ARWERTHIANT AR-LEIN🌟

Yn dilyn llwyddiant arwerthiant ar-lein llynedd mae'r Gymdeithas wedi penderfynu cynnal arwerthiant o'i fath eto eleni a fydd yn dod i ddiwedd ar Ddydd Mercher y 25ain o Awst.
 
Os hoffwch danfon cais i'r arwerthiant ar-lein yma, cwbwlhewch y ffurflen gais gan gynnwys y ffi, lluniau a fideo cyn y 11EG O AWST!!
 
💥 FFURFLEN GAIS 💥
 
Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau cysylltwch â Ysgrigenydd y Gymdeithas ar 07943 138 480 neu Dafydd Davies, Farmers Marts trwy ebost - dafydd@farmersmarts.co.uk.

Back