Builth Office: 01982 551 111

Journal

2022 Journal:

Os oes diddordeb ganddoch yn hysbysebu yn Journal blynyddol y Gymdeithas dilynwch y linc isod am fwy o wybodaeth

If your interested in advertising in the Society Journal please follow the below link for more information!

2022 Journal Advertising Pricing and Booking Form

2021

2019/2020

Mae modd darllen y Journal yn llawn gan ddilyn y linc yma neu cysylltwch â'r Swyddfa a fe danfonwn copi allan ichi yn y post. 

To read the Jounral online here, follow the link or contact the Office and we can post a copy out to you!