Caernarfon: 01286 672391

Aelodau Cyngor Gymdeithas Gwartheg Duon Cymreig 2019 - 2022

SIR FÔN

Mr. Ioan Roberts, Tryfil Isaf, Llanerchymedd, Mon

CAERNARFON

Mr. Iolo Davies, Pennant, Stad Bodhyfryd, Waunfawr, Caernarfon
Mrs. Nerys Ellis, Hafod Ifan, Ysbyty Ifan, Betws-y-Coed, Gwynedd
Mrs. Sioned Jones, Talymignedd Isaf, Nantlle, Caernarfon
Mr. Elfed Williams, Plas Padoc, Betws-y-Coed, Gwynedd

SIR GÂR

Mrs. Christine Carberry, Maple Crest, New Inn, Llandeilo, Carms
Mr. Huw Williams, Aberdaunant, Taliaris, Llandeilo, Carms

CEREDIGION

Mr. Enoc Jenkins, Tynygraig, Talybont, Ceredigion
Mr. Rowland Rees, Brysgaga, Bow Street, Ceredigion
Mr. Doug Rowbotham, Penwernhir, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion

DINBYCH

Mr. Alwyn Jones, Tyn y Caeau Uchaf, Betws Road, Abergele, Denbs
Mr. Gareth Pennant Roberts, Clegar, Rhydgethin, Llandrillo, Corwen, Denbs

FFLINT

Mr. Ieuan Evans, Top-y-Rhos Farm, Pontybodkyn, Nr. Mold, Flint

BRO MORGANNWG

Miss. Lorraine Howells, Cwm Carno Farm, Nr. Rhymney, Gwent
Mrs. Sue Williams, Garth Uchaf Farm, Pentyrch, Nr Cardiff

MEIRIONYDD

Mr. Gwynfor Evans, Eithin Fynydd, Talybont, Bermo, Gwynedd
Mr. Meredydd Jones, Hafod-y-Bryn, Cwmtirmynach, Bala, Gwynedd
Mr. Huw Pierce Roberts, Gyrn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd
Mr. Edward Williams, Dolaugwyn, Tywyn, Gwynedd

SIR FYNWY

Miss. Verity Vater, Mill Farm, Llanddewi Rhydderch, Y Fenni, Sir Fynwy

SIR DREFALDWYN

Mr. Ifan Francis, Bryndu, Llanfair Caereinion, Powys

SIR BENFRO

Mr. Richard Bowen, White House Farm, Molleston, Narberth, Pembs
Mrs. Marian Phillips, Y Bwthyn, Cwm Gwaun, Abergwaun, Pembs

SIR MAESYFED

Mr. Robin Ransome, Lower Storling, Bleddfa, Knighton, Powys