Caernarfon: 01286 672391

Siop

Herd Book  £22 (includes p/p)    

Items with logo -  Tie  £12      Badge  £3   Umbrella  £20      Car sticker  £1     Trailer sticker  £1.50  Clock  £15    Waistcoat fleece £40   Beanie £10

Mae Cylchgrawn y Gymdeithas yn rhad ac am ddim i holl aelodau y gymdeithas, bydd rhain ar gael ichi ganddon mewn digwyddiadau neu drwy cysylltu gyda aelodau'r cyngor neu Swyddfeydd y Gymdeithas.

Model Gwartheg Duon Cymreig ‘Border Fine Arts’ 

Mae'r model yma yn cael ei greu yn yr Alban gan Ray Ayres, Border's Artistic Director. Gyda rhifyn cyfyngedig o 350 wedi greu, gallwch ei brynnu am £450.

Cysylltwh a Gray's of Shenstone Ltd, ar 01545482874 neu ngraysofshenstone@gmail.com

 Welsh Black Family.jpg

 

 Gan CASTLE SCULPTURES

Welsh Black bull Jean Fowler.jpg                              

  WELSH BLACK BULL               gan Jean Fowler

LIMITED EDITION DIM OND 150

18 cm x 31.5 cm (measurements include polished wooden base)                      

£150

Ymholiadau:-  Jean Fowler, Park Gate Farm, Scorton, Preston , Lancs. PR3 1BT

Rhif Ffon:- 01524791488

www.castlesculptures.co.uk

Er mwyn archebu dillad sydd yn cynnwys logo y Gymdeithas (capiau, crysiau-T ac eraill), cysylltwch â Nerys Ellis, Clwb Bridwyr Gwartheg Duon Gogledd Cymru ar 01690 770255

 

Polo shirts

£15

Padded waistcoat

£25

Caps

£7.50

Shearing vest

£20

Hoodie

£25

Zoodie

£30