Builth Office: 01982 551 111

Annual General Meeting 2021

Annual General Meeting 2021

The Annual General Meeting will be held on Saturday, September 4th.

This year there will be an election of Trustees.

If you would like to indicate an interest in becoming a Trustee, please contact the Breed Secretary via email secretary@welshblackcattlesociety.com  by Saturday 31st of July.

Nominees are encouraged to provide a short election statement that can be printed in the notice sent out to the members prior to the AGM.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021 

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021 yn cael ei gynnal ar Ddydd Sadwrn, 5ed o Fedi.

Y blwyddyn yma bydd etholaeth o ymddiriedolwyr.

Os hoffech nodi diddordeb mewn dod yn Ymddiriedolwr, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Brîd trwy e-bost secretary@welshblackcattlesociety.com cyn Dydd Sadwrn 31ain o Orffennaf.

Anogir yr enwebeion i ddarparu datganiad byr a gellir ei argraffu yn yr hysbysiad a bydd yn cael ei anfon allan i'r aelodau cyn y Cyfarfod. 

Back