Builth Office: 01982 551 111

Dolgellau Store Sale Report

𝐀𝐫𝐰𝐞𝐫𝐭𝐡𝐢𝐧𝐚𝐭 𝐒𝐭ô𝐫 𝐲𝐧 𝐜𝐲𝐧𝐧𝐰𝐲𝐬 𝐆𝐰𝐚𝐫𝐭𝐡𝐞𝐠 𝐃𝐮𝐨𝐧
𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐞𝐥𝐬𝐡 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤
21/04/2023
Dyma adroddiad o prisiau uchaf y dydd!
Here's a report of the top prices today!
𝐒𝐭𝐞𝐞𝐫𝐬 | 𝐁𝐮𝐬𝐭𝐲𝐜𝐡:
🔹Top price in the steer section went to D.W. Jenkins, Neuadd yr Ynys, Taliesin for a bunch of four steers weighing 585kg and sold for £1,680.
🔹£1,595, £1,410 & £1,280 from D W Jenkins, Neuadd yr Ynys, Taliesin
🔹£1,605 twice from H D & C M Walters, Penybont Uchaf, Llanymddyfri
🔹£1,605, £1,445 & £1,300 from D G & B Thomas, Aberdynfnant, Llangadog
🔹£1,450 from D M & R G Bryan, Llan Farm, Carrog
🔹£1,380 & £1,180 from Davies a’i Feibion, Penbryncoch.
𝐒𝐭𝐞𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞𝐝 - £𝟏𝟏𝟑𝟏.
𝐇𝐞𝐢𝐟𝐞𝐫𝐬 | 𝐇𝐞𝐟𝐟𝐫𝐨𝐝:
🔸£1,340, £1,320 & £1,105 from CE & ML Jones, Darngae.
🔸£1,200 from Glanrafon, Talybont.
🔸£1,190 from DM & RG Bryan, Llan Farm
🔸 £1,180 from D Morris, Merddyn.
🔸£1,155, £1,145 & £1,020 from DG & B Thomas, Aberdyfnant.
𝐇𝐞𝐢𝐟𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞𝐝- £𝟏𝟎𝟑𝟎.
𝐓𝐨𝐩 𝟑 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬
📣DW Jenkins, Neuadd yr Ynys sold 15 heads for an average of £1,505 or 277ppk
📣DG & B Thomas, Aberdyfnant sold 16 heads for an average of £1,349 or 261ppk
📣WT Davies, Waenfach sold 9 heads for an average of £1,117 or 258ppk.
Diolch yn fawr i'r holl aelodau am ei cefnogaeth heddiw ac wrth gwrs i bawb yn Farmers Marts.
Thank you to all members for their support today anad of course to all at Farmers Marts.
Gwobrau | Prizes

Highest Priced Heifer:

Top price single heifer went to a heifer from CE & ML Jones, Darngae that weighed 525kg and sold for £1,340

Highest Priced Steer:

H D & C M Walters, Penybont Uchaf, Llanymddyfri sold a 575kg steer for £1,605

Highest Prices bunch of 4 steers:

D.W. Jenkins, Neuadd yr Ynys, Taliesin sold a group of four steers weighing 585kg for £1,680

Thank you to Shearwell Data Ltd for sponsoring the prizes.

Diolch i Shearwell Data am noddi'r gwobrau.

Back