Builth Office: 01982 551 111

Update for members | Diweddariad i aelodau

Bydd y Swyddfa ar gau Dydd Mawrth, 28ain o Fawrth.

Os gadewch neges ar ffon neu ebost, bydd yr ysgrifenyddes yn nol mewn cysylltiad gyda chi Dydd Mercher.

The Office will be closed Tuesday, 28th March!

If you could leave a message on the phone or via email, the secretary will be back in contact with you on Wednesday.

Back