Builth Office: 01982 551 111

Neges i Aelodau | Message for Members

Neges i Aelodau - 09/03/2023

Oherwydd y tywydd bydd y Swyddfa ar gau tan tua 2yp oherywdd helpu allan ar y fferm deuluol. Ffoniwch y rhif isod neu anfonwch e-bost a bydd yr ysgrifennydd yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Messgae for Members  - 09/03/2023

Due to the weather the Office will be closed until around 2pm due to helping on the family farm. Please call the below number or send an email and the secretary will get back to you as soon as possible

Back