Builth Office: 01982 551 111

Myostatin DNA Information Evening

The Society are arranging an information evening on Myostatin DNA testing later this month on Zoom! If you'd like more information and the login details, please contact the Office!
Mae'r Gymdeithas yn trefnu noson wybodaeth am testio DNA Myostatin yn hwyrach mis yma ar Zoom! Os hoffwch mwy o wybodaeth a manylion i ymuno, cysylltwch gyda'r Swyddfa!

Back