Builth Office: 01982 551 111

Notice for Members | Neges i'n haelodau

Note: UPDATE ON THE WELSH BLACK CATTLE SOCIETY HERD BOOKS

Due to the changeover of staff and covid in 2020 and 2021 the Society annual volume lapsed; however, we are currently working with the Society printers and hope to send out in the spring of 2023. We hope you enjoy your volumes 109 and 110 (2020 a 2021) and thank you for your patience and understanding.

Nodyn: DIWEDDARIAD YNGLŶN  HERD BOOK CYMDEITHAS GWARTHEG DUON CYMREIG

Oherwydd y newid mewn staff a chofid yn 2020 a 2021 mae oedi wedi bod i brintio Herd Book y Gymdeithas; fodd bynnag, rydym ar hyn o bryd yn gweithio gydag argraffwyr y Gymdeithas ac yn gobeithio anfon y rhain allan yng ngwanwyn 2023. Gobeithiwn y mwynhewch eich cyfrolau 109 a 110 (2020 a 2021) a diolch am eich amynedd a'ch dealltwriaeth.

Back