Builth Office: 01982 551 111

Annual General Meeting 2022

Mr Edward & Mrs Marian Williams
Llywyddion / Presidents 2022-2023
Llongyfarchiadau mawr i Mr Edward & Mrs Marian Williams, Llywydd y Gymdeithas ar gyfer y deuddeg mis nesaf a diolch i Mrs Gillian Lewis am ei waith caled dros y deuddeg mis diwethaf.
Congratulations to Mr Edward & Mrs Marian Williams, Society Presidents for the upcoming 12 months, and we would like to take the opportunity to thank Mrs Gillian Lewis for her ahrd work over the last 12months. 
𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫 ¦ 𝐋𝐥𝐲𝐬𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐝 𝐈𝐟𝐚𝐧𝐜 𝐲 𝐆𝐲𝐦𝐝𝐞𝐢𝐭𝐡𝐚𝐬
2022-2023
𝗠𝗿 𝗕𝗿𝘆𝗻 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝘀, 𝗠𝗶𝗻𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱𝗱, 𝗣𝗲𝗻𝗶𝘀𝗮𝗿𝘄𝗮𝗲𝗻
We must congratulate Mr Bryn Roberts on being elected the upcoming Young Member Ambassador and was presented at the AGM on Saturday with the Andrew James Young Member Ambassador's Perpetual Trophy and wish him luck for the 12months ahead. 
We'd like to take this opportunity to thank our retiring Young Member Ambassador Miss Alaw James for her continuous work promoting the Welsh Black Cattle.
Hoffwn llongyfarch Mr Bryn Roberts, Llysgennad Ifanc y Gymdeithas ar gyfer y deuddeg mis nesaf a chafodd ei gyflwno a thlws parhaol Andrew James yn y Cyfarfod Blynyddol Dydd Sadwrn a dymuno yn dda iddo ar gyfer y 12 mis nesa. 
Fel Gymdeithas hoffwn cymryd y cyfle yma i ddiolch i'n Llysgennad Ifanc sy'n ymddeol, Miss Alaw James hoffwn ddiolch am eich holl waith caled yn hyrwyddo y brid.

Back