Builth Office: 01982 551 111

Results from the Royal Welsh Show 2022

What a Royal Welsh Show the Welsh Black Cattle had! Please read the special newsletter highlighting the breed main achievements from the week. 

Am sioe gafodd y Gwartheg Duon Cymreig eleni! Ewch ati i ddarllen prif lwyddiannau'r brid o'r wythnos.

Cylchlythyr Sioe Frenhinol Cymru - cliciwch yma!

Royal Welsh Show Newsletter - click here!

Back