Builth Office: 01982 551 111

We're Hiring - Swydd Wag

   

Administrative Assistant (Part-Time)

The Welsh Black Society are seeking to appoint a part-time Administrative Assistant – initially for one day a week. The post holder will be required to undertake a range of tasks to ensure the efficient and effective administration of the Society’s day-to-day business. These tasks include cattle registrations, invoicing, liaising with Society members and outside agencies, assisting with sales documentation and producing the annual herd book and herd volume. The successful applicant will be based at the Welsh Black Pavilion, Royal Welsh Showground, Builth Wells. Ability to communicate through the medium of Welsh desirable.

Applications should be sent to: hafodbryn632@gmail.com

Closing date: 12:00pm 16th May, 2022

Click here to view Job description

Cynorthwyydd Gweinyddol (rhan-amser)

Mae Cymdeithas Gwartheg Duon Cymreig yn awyddus i apwyntio Cynorthwyydd Gweinyddol rhan-amser – am un diwrnod yr wythnos yn y lle cyntaf. Bydd disgwyl i’r person apwyntir gyflawni ystod o dasgau i sicrhau gweinyddiaeth effeithiol o fusnes dyddiol y Gymdeithas. Mae’r tasgau hyn yn cynnwys cwblhau cofrestriadau ac anfonebau, cydlynu gydag aelodau’r Gymdeithas ac asiantau allanol, cynorthwyo gyda dogfennaeth gwerthiannau a chynhyrchu llyfr blynyddol y fuches.

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.  

Anfoner ceisiadau i: hafodbryn632@gmail.com

Dyddiad cau: 12:00yh 16eg o Fai, 2022

Click here to view Job description

Back