Caernarfon: 01286 672391

Noddwyr a Clybiau Cysylltiedig

Clwb Gogledd Cymru

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Nerys Ellis, Ysgrifenyddes ar 01690 770255 neu Sioned Jones ar 01286 880374

Clwb De Cymru

Cadeirydd: Henry Thorpe

Ysgrifenydd: Angharad Davies

Is-Ysgrifenydd: Alaw James

Cysylltwch drwy e-bost: southwaleswelshblacks@gmail.comk

Gwartheg 'Polled'

Ar gyfer mwy o wybodaeth ynglyn a gwartheg polled cysylltwch a Mr Colin Evans ar 01550 740201/07967328691 neu Mr Hywel & Dafydd Davies ar 07908562817/07970473799 neu Eric & Lourdes Davies ar 01874 730406

Ewch draw a gweld gwefanau aelodau y Gymdeithas

Ynysfor Herd

Morlais Herd

Rhuddel Herd

Castell Herd

Gerddi-Bluog Herd

Rhyddid Herd

Brysgaga herd

Ewch draw i weld gwefannau Gwartheg Duon o amgylch y byd

www.canadianwelshblackcattle.com
www.welshblackcattle.co.nz (Seland Newydd)
www.welshblackcattlesociety.com.au (Awstralia)
www.welshblack.de (Yr Almaen)