Caernarfon: 01286 672391

Ffioedd 

Ffioedd Aelodaeth

Ffermwyr bridio gweithredol  - £50 + TAW y flwyddyn (£60 gan gynnwys TAW) **

Aelodau Cydymaith (Associate members) - £25 + TAWy flwyddyn (£30 gan gynnwys TAW) (Dim hawliau pleidleisio)

** Er mwyn cofrestru eich stoc bydd angen Prefix arnoch sy'n daliad unwaith ac am byth o £50 + TAW a Llyfr Buchesi Preifat £6.

 

Ffioedd Cofrestru

Benywod hyd at 2 fis oed = £18.00

Benywod dros 2 fis oed = £21.60

Benywod dros blwydd oed = £48.00

Steers any unrhyw oed = £42.00

Ffi Trosglwyddo Gwerthiant Preifat £ 24.00

Mae'r prisiau yma yn cynnwys TAW

Os bydd ganddoch unrhwy ymholiadau cofrestru cysylltwch a Pat yn ein Swyddfa yn Caernarfon ar 01286 672 391 neu trwy e-bost: thompson.pat@btconnect.com