Twitter

Facebook

Builth Wells: 01982 551111

Caernarfon: 01286 672391

Photo Competition for Facebook

 

Photo Competition Kindly Sponsored by Shearwell Data

 

1st Prize £50

2nd Prize £30

3rd Prize £20

 

Post a photo of Welsh Blacks on either Facebook or Twitter by 31st of August 2017.

The judge will be our president Mr Gwilym Jenkins. 
Winners will be announced at the Presidents open day on 9th of September 2017.

Include the hashtag:

 

#LoveWelshBlacks

 

Remember to edit the post privacy on Facebook to Public so that we can see it. 

                                                                    

 

Cystadleuaeth llun wedi ei noddi gan Shearwell Data

 

Gwobr 1AF £50

Gwobr 2ail £30

Gwobr 3ydd £20

 

Gyrrwch lun o Wartheg Duon Duon unai i Facebook neu Twitter erbyn 31ain o Awst 2017.

Y beirniad fydd ein Llywydd Mr Gwilym Jenkins, bydd yr ennillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod diwrnod agored y Llywydd ar y 9fed o Fedi 2017.

Ychwanegwch yr hashnôd:

#CaruGwarthegDuon

 

 Cofiwch newid y "post privacy" ar Facebook i "Public" fel bod pawb yn gallu gweld eich llun!

 

                                                                  

 

Back