Builth Wells: 01982 551111

Caernarfon: 01286 672391

New project at IBERS

I'd like to inform you of an ongoing project here at IBERS, Aberystwyth University, on liver fluke and rumen fluke in Wales. Any participating farmers may benefit from a free fluke FEC test this autumn. Check our project webpage below which has more details.  Any member of society or potentially interested farmers?

 https://fluke.ibers.aber.ac.uk/

 

Gyrru neges ydwyf i'ch hysbysebu am brosiect yma yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth sydd yn edrych ar llyngyr yr iau (llyngyr yr iau) a llyngyr y rwmen (rumen fluke) yng Nghymru. Byddai unrhyw ffermwyr sydd yn cyfranu yn cael cyfle i dderbyn prawf 'fluke' FEC am ddim yn y mis nesaf. Os fyswch yn gallu gyrru dolen gwefan ein prosiect (oddi tanodd - sydd a mwy o wybodaeth) i unrhyw aelod och cymdeithas neu ffermwyr a all fod gyda diddordeb byddwn yn gwerthfawrogi hyn yn fawr.

 https://fluke.ibers.aber.ac.uk/cy/

 

Back